Světlo do lidských životů

Také v naší prodejně se zastavili tři králové na své pouti za kometou, kterou světlo některých svítidel velmi připomíná. Každoroční Tříkrálová sbírka stále ještě probíhá a každý se může zapojit! Můžete tak pomoci lidem v nouzi, seniorům či rodinám, které se starají o děti s postižením nebo o nevyléčitelně nemocné pacienty.

Napsat komentář